หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์โรงพยาบาลเชียงดาว เลขที่ 285 หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455084 โทรสาร 053-455249ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

11 ม.ค. 2562

20 มิ.ย. 2561

15 มิ.ย. 2561

12 มิ.ย. 2561

31 พ.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

17 ม.ค. 2562

17 ม.ค. 2562

09 ม.ค. 2562

09 ม.ค. 2562

24 ธ.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

13 มิ.ย. 2561

11 พ.ค. 2561

01 พ.ค. 2561

28 ม.ย. 2561

09 ม.ย. 2561


พ.ญ.กชพร อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
CMBIS
DHDC2
HDC เชียงใหม่
THCC
Thai-COC
ตรวจสอบห้องประชุม
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสถิติสาธารณสุข
ติดต่อเรา
ระเบียบ-ข้อบังคับ
รายงานความเสี่ยง
แจ้งซ่อม IT
ตารางเวลาให้บริการ
ITA
Facebook Fanpage
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00532 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
  05841 - รพ.สต.เมืองนะ
  05842 - รพ.สต.เมืองนะ
  10280 - สสช.บ้านแกน้อย
  05843 - รพ.สต.เมืองงาย
  05844 - รพ.สต.แม่นะ
  05845 - รพ.สต.แม่นะ
  05846 - รพ.สต.เมืองคอง
  05847 - รพ.สต.ปิงโค้ง
  05848 - รพ.สต.ปิงโค้ง
  14163 - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครสวรรค์
  05849 - รพ.สต.ทุ่งข้าวพวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
สถานที่ตั้งโรงพยาบาลเชียงดาว


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455084 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com