หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์โรงพยาบาลเชียงดาว เลขที่ 285 หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

21 ก.ย. 2563

11 ก.ย. 2563

16 ม.ค. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

05 ก.ย. 2563

03 ก.ย. 2563

03 ก.ย. 2563

03 ก.ย. 2563

03 ก.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

08 ต.ค. 2563

07 ต.ค. 2563

05 ต.ค. 2563

05 ต.ค. 2563

05 ต.ค. 2563


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

16 ม.ค. 2563

15 ม.ค. 2563

15 ม.ค. 2563

07 ม.ค. 2563

27 ธ.ค. 2562พ.ญ.กชพร อินทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
CMBIS
DHDC2
HDC เชียงใหม่
THCC
Thai-COC
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสถิติสาธารณสุข
ติดต่อเรา
ระเบียบ-ข้อบังคับ
รายงานความเสี่ยง
แจ้งซ่อม IT
ตารางเวลาให้บริการ
ITA
ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
ความรู้เพื่อประชาชน
มาตรฐานหน่วยงาน
อัตราค่าบริการ
MIS Hosinfo
IS Online
จองห้องประชุมออนไลน์
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00532 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว
  05841 - รพ.สต.บ้านนาหวาย
  05842 - รพ.สต.บ้านอรุโณทัย
  10280 - สสช.บ้านแกน้อย
  05843 - รพ.สต.บ้านเมืองงาย
  05844 - รพ.สต.บ้านแม่นะ
  05845 - รพ.สต.บ้านสบอ้อ
  05846 - รพ.สต.บ้านใหม่
  05847 - รพ.สต.บ้านปางมะเยา
  05848 - รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม
  14163 - รพ.สต.บ้านปางเฟือง
  77545 - สสช.บ้านขุนคอง
  77546 - สสช.บ้านห้วยจะค่าน
  77547 - สสช.บ้านหนองเขียว
  05849 - รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์วีดีทัศน์ ทั้งหมด   แผนที่โรงพยาบาลเชียงดาว


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin