หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ
ไฟล์แนบ    ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ_11121_5a31dc53097d5.rarตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 9 เครื่อง
2.ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง
3.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 2 เครื่อง
4.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกซ์และออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง
5.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 1 เครื่อง
6.เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com