หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารฯ โรงพยาบาลเชียงดาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน
ไฟล์แนบ    จ้างเหมาทำความสะอาด_11121_5a2f44324ee2e.rar1.ประกาศประกวดราคา
2.เอกสารประกวดราคา
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com