หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน เมษายน 2562)
ไฟล์แนบ    สขร เม.ย. 62._11121_5ceb85111c1e5.pdf1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (ประจำเดือน เมษายน 2562)
2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา
2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการแพทย์
2.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันตกรรม
2.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com