หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์แนบ    รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (มก_11121_5d071dd9e3300.pdf- แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ไตรมาสที่ 2
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำรอบเดือน มกราคม 2562
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com