หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการตำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย สามารถใช้รายงานการประชุม โดยมีวาระสรุปการเบิกจ่าย
ไฟล์แนบ    4.แผนรายได้ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน-ผส_11121_5cfdf9261b8ea.pdf

โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin