หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ไฟล์แนบ    Scan 14 ก.ย. 2021._11121_61401b2606ccf.pdf1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๒ เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๔๑ เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๔๑ เครื่อง
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA จำนวน ๑ เครื่อง
5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) จำนวน ๔ เครื่อง
6. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง
(Ink Tank Printer)
7. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง
8. สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง
9. เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) จำนวน ๑ เครื่อง


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin