หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเชียงดาว ประจำปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบ    ประกาศแผน ปี 62_11121_5c1cb3b62c0c1.pdfประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการ/รายการที่จะซื้อจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com