หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ไฟล์แนบ    Adobe Scan 19 พ.ค. 2021._11121_60a4709fcd5f7.pdf1. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้่อด้วยแก๊สฟอมัลดิไฮไอ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิ้ตร จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลางเชื่อมต่อระบบ Central monitor จำนวน 1 เครื่อง
3. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 6 เตียง
4. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin