หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ไฟล์แนบ    Scan 12 พ.ค. 2021._11121_609b84ded044f.pdf๑. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแก๊สฟอมัลดิไฮไอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลางเชื่อมต่อระบบ
Central monitor จำนวน ๑ เครื่อง
๓. เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๖ เตียง
๔. ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin