หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๒๔ รายการ
ไฟล์แนบ    ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด_11121_5be528c78edde.zip๑.ร่างประกาศประกวดราคา
๒.ร่างเอกสารประกวดราคา
๓.ตารางวงเงิน
๔.คุณลักษณะเฉพาะ


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com