หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางเชื่อม
ไฟล์แนบ    ทางเชื่อม_11121_5bc69a2604127.zip๑.สำเนาประกาศประกวดราคาก่อสร้างทางเชื่อม
๒.เอกสารประกวดราคาก่อสร้างทางเชื่อม
๓.ตารางวงเงินงบประมาณก่อสร้างทางเชื่อม
๔.บัญชีแสดงรายการก่อสร้างทางเชื่อม
๕.ข้อกำหนดและการแบ่งงวดงานก่อสร้างทางเชื่อม
๖.แบบแปลนก่อสร้างทางเชื่อม


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com