หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิว
ไฟล์แนบ    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์_11121_5ba9e8179fb13.zip- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิว
- ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิว
- ตารางวงเงินงบประมาญครุภัณฑ์คอมพิว
- คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิว

สามารถแสดงความคิดเห็นร่างประกาศได้ที่: http://1.179.210.146:88/cdh/?p=479


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com