หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ไฟล์แนบ    ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อม_11121_5ba9e65e1907b.zipร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม
- ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม
- ตารางวงเงินงบประมาณจ้างก่อสร้าง
- บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง(BOQ)
- แบบแปลนก่อสร้าง

สามารถแสดงความคิดเห็นร่างประกาศได้ที่: http://1.179.210.146:88/cdh/?p=476


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com