หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
ไฟล์แนบ    ออกซิเจน_11121_5b9a5c2351e71.zip๑. ประกาศประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
๒. ตารางวงเงินงบประมาณ
๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com