หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่
ไฟล์แนบ    เอกสาร_11121_5b99ed1aa86dd.zipเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่

1.ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ
2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดรา
3.ตารางวงเงินงบประมาณ
4.รายละเอียดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
5.รายละเอียดเ ครื่องตรวจคลื่นหัวใจ
6.รายละเอียดเครื่องช่วยหายใจ

เอกสารแนบ
http://www.hosthai.com/file_notify/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3_11121_5b99ed1aa86dd.zip


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com