หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)
ไฟล์แนบ    ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม_11121_5e66236ba066a.PDFแผนยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580)


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin