หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบ    ita1_11121_5a96315d2e51b.pdfสามารถเข้าถึงช่องทางดังนี้
1.เว็บไซต์ โรงพยาบาลเชียงดาว URL http://www.chiangdaohospital.net/notify_show?id=1531
2.เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข URL https://opdc.moph.go.th/uploads/meeting/innovation/กฎกระทรวงสป.pdf
3.เว็บไซต์ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประวันสุขภาพ URL http://dhes.moph.go.th/wp-content/uploads/2017/06/L002560.pdf
4.บอร์ดประกาศโรงพยาบาลเชียงดาวโรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin