หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน
ไฟล์แนบ    รวมประกอบอาหาร_11121_5d7f466ef0fce.pdfประกาศประกวดราคา, ราคากลาง, รายละเอียดเงื่อนไขฯลฯ


โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com