หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คณะผู้บริหารและบุคคลกรโรงพยาบาลเชียงดาว ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะผู้บริหารและบุคคลากรโรงพยาบาลเชียงดาว ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานใสสะอาดร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
นายเอกนรินทร์ สูตรเลข
โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin