หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
อบรมการดับเพลิงขั้นต้น 11-13 กรกฏาคม 2561
11-13 กรกฏาคม 2561 ได้จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงดาว โดยได้เชิญวิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันอัคคีภัย อำเภอเชียงดาว ที่ ห้องประชุมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงดาว

โพสต์เมื่อ 24 ก.ค 2561

โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin