หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
อำเภอเชียงดาว จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางอำเภอเชียงดาว เพื่อร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งรณรงค์ไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนตระหนัก ไฝอันตรายลูกน้ำยุงลายในช่วงฤดูฝน และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลือง ในการร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการจัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และ ไข้เลือดออก การอ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด มอบโล่ประกาศกิตติคุณแต่ละหน่วยงานราชการที่เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อรับบริจาคโลหิต จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และได้ตั้งจุดบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว

โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin