หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายพวงมาลัยพระกร และวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชน ถวายเครื่องทองน้อย ถวายพวงมาลัยพระกร และวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงของราชอาณาจักรในอดีต จนนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นและเกียรติภูมิในปัจจุบัน

โพสต์เมื่อ 25 ม.ย. 2561

โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin