หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

OKR
ชมรม STRONG โรงพยาบาลเชียงดาว
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วินัยข้าราชการต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
แบบนี้สิ ไม่ผิดวินัย
ข้าราชการพึงระวังการละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัย
10 ความผิดวินัยใกล้ตัว
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
คณะผู้บริหารและบุคคลกรโรงพยาบาลเชียงดาว ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว
ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
zero tolerance
Zero Tolerance โรงพยาบาลเชียงดาว
ถวายเทียนพรรษา วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมปลูกป่าในเมือง เฉิมพระเกียรติ 28 กรกฏาคม 2560
อบรมการดับเพลิงขั้นต้น 11-13 กรกฏาคม 2561
กิจกรรม BIG Cleaning Day โรงพยาบาลเชียงดาวประจำปี 2561
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายพวงมาลัยพระกร และวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
พิธีรดน้ำดำหัวร่วมรดน้ำดำหัว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 เมษายน 2561
โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin