หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

คณะผู้บริหารและบุคคลกรโรงพยาบาลเชียงดาว ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
ค่าฝุ่นละอองของอำเภอเชียงดาว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว
ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข
zero tolerance
Zero Tolerance โรงพยาบาลเชียงดาว
ถวายเทียนพรรษา วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมปลูกป่าในเมือง เฉิมพระเกียรติ 28 กรกฏาคม 2560
อบรมการดับเพลิงขั้นต้น 11-13 กรกฏาคม 2561
กิจกรรม BIG Cleaning Day โรงพยาบาลเชียงดาวประจำปี 2561
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถวายพวงมาลัยพระกร และวางพวงมาลาถวายราชสดุดี
พิธีรดน้ำดำหัวร่วมรดน้ำดำหัว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 เมษายน 2561
โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455084 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : CDH_Admin
 HosThai.com