หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

แผนปฏิบัติราชการ (แผนงานโครงการ) โรงพยาบาลเชียงดาว


ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2565 
  • แผนปฏิบัติราชการ (แผนงานประจำปี 2565)
  • โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 

โรงพยาบาลเชียงดาว หมู่ 2 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
E-mail : cdhchiangdao60@gmail.com โทร 053-455074 โทรสาร 053-455249
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : CDH_Admin